ZamknijSearch
Panel Logowania Wyszukiwarka
ReturnUrl
Rejestracja Przypomnij Hasło
Rejestracja
Dane dostępowe
LOGIN*
Imię*
Nazwisko
E-mail*
Hasło*
Powtórz Hasło*
Dostęp do Giełdy
Regulamin serwisu
§1 Wprowadzenie
1. Wydawca Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego Zawartość, kasować lub edytować Treści zamieszczone przez Użytkownika.
2. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały nadsyłane i publikowane przez Użytkowników.
3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie i rozwijanie Serwisu oraz za błędy lub niepoprawność dostarczanych informacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Serwisie może prezentować jedynie treści, które są jego własnością, nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych i prawnie chronionych dóbr innych.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem §3 pkt 4 oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.
6. Korzystając z Serwisu jednocześnie akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zgadza się, że wszystkie treści, informacje i dane wszelkiego typu („Zawartość”) umieszczane publicznie lub prywatnie Użytkownik udostępnia jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość, która może być dla Użytkownika nieodpowiednia lub obraźliwa.
7. Użytkownik wyraża zgodę, że używając/korzystając z Serwisu nie będzie:
a) udostępniał Zawartości niezgodnej z prawem i niniejszym Regulaminem (tj. nielegalnej, obraźliwej, pornograficznej, agresywnej, wulgarnej, ośmieszającej, zniesławiającej, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie);
b) podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia Zawartości itp.;
c) działał na niekorzyść innych Użytkowników (tj. zbierał informacje o nich, wykorzystywał je itp.);
d) wykorzystywał i udostępniał ten Serwis i Zawartość w nim zgromadzoną do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody Wydawcy, lub innych celów działających na szkodę Serwisu i Wydawcy;
e) łamał praw autorskich co do Zawartości, wykorzystywał treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody Wydawcy.
8. Udostępniając jakąkolwiek Zawartość w Serwisie Użytkownik:
a) zgadza się na jej nieodpłatną (chyba, że zostało to wcześniej inaczej ustalone) publikację w ramach Serwisu i nie będzie co do niej rościł praw w przyszłości;
b) wyraża zgodę na jej modyfikację, edycję, tłumaczenie, kopiowanie, publikację, promowanie, tworzenie prac na jej podstawie i inne działania w ramach Serwisu;
c) gwarantuje, że jest ona Jego własnością, nie łamie prawa, w tym praw autorskich, ani postanowień niniejszego Regulaminu;
d) zgadza się na to, że Serwis ma prawo odrzucenia zamieszczonej przez Użytkownika Zawartości.

9. Serwis ani Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez Reklamodawców ani za inne, płatne Treści na łamach Serwisu.
10. Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw i odszkodowań od Wydawcy ani podmiotów z nim związanych oraz Współpracowników i innych osób związanych z Serwisem.
11. Wydawcy przysługują wszelkie prawa do znaków firmowych, zdjęć, Zawartości, patentów itp.
12. Wydawca nie jest odpowiedzialny za straty wynikłe z używania lub niemożności używania Serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego Serwisu.
§4 Postanowienia końcowe
1. Jeżeli Twoja własność została w jakikolwiek sposób wykorzystana w tym Serwisie bez Twojej wiedzy i zgody, powiadom o tym Wydawcę.
2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, wszystkie kwestie nieuregulowane znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Wydawcy.
Akceptuję regulamin serwisu *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych *
* - pola wymagane