ZamknijSearch
Panel Logowania Wyszukiwarka
ReturnUrl
Rejestracja Przypomnij Hasło
Komplet dokumentów - jak zawrzeć małżeństwo
Dodaj do ulubionych
Data publikacji: 2009-08-01 14:44:00
Komentarzy: 0

Ślub i Wesele potrzebe dokumentyDo ślubu konkordatowego potrzebujemy odpis skróconego aktu urodzenia, świadectwo chrztu, bierzmowania, świadectwa nauki religii, zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego, dowody osobiste i dane świadków, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii, zaświadczenia o spowiedzi oraz protokół przedmałżeński. Wszystkie te dokumenty najlepiej dostarczyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem. Po ślubie Para Młodych w USC otrzyma skrócony odpis aktu małżeństwa.

W Urzędzie Stanu Cywilnego wymagany jest odpis skróconego aktu urodzenia oraz pisemne zapewnienie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Osoba rozwiedziona powinna dostarczyć: skrócone akty urodzenia, wyrok rozwodowy lub adnotację o rozwodzie w akcie z poprzedniego małżeństwa. Wdowa bądź wdowiec dostarcza skrócone akty urodzenia oraz odpis aktu zgonu małżonka. Jeżeli jedną z osób narzeczonych jest cudzoziemiec, musi ona okazać paszport, akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik naszego USC w kraju cudzoziemca lub ambasada) oraz postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na ślub. Jeśli kobieta nieletnia przystępuje do ślubu to wymagane dokumenty do przeprowadzenia ceremonii to skrócony odpis aktu urodzenia, postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo oraz pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Opłata skarbowa to 80 złoty. Odpisy aktu ślubu Para Młoda otrzymuje w dniu ślubu.

Ślub przez pełnomocnika
- Sędzia Sądu Rodzinnego wydaje pozwolenie na taki ślub jeśli np. jedno z przyszłych małżonków ciężko zachoruje. Pełnomocnictwo do zawarcia ślubu musi być sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Małżeństwo homoseksualne to małżeństwo osób tej samej płci, które stanowi pełnoprawne małżeństwo cywilne. Jest ono na równi z małżeństwem kobiety i mężczyzny w krajach, w których dokonano jego legalizacji: Holandia, Belgia, Hiszpania, Kanada, RPA, Antyli Holenderskich, Aruby, Izrael, stan Massachusetts.
Artykuł 18 Konstytucji RP mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

Małżeństwo strony katolickiej ze stroną katolicką powinno się odbyć w świątyni parafialnej jednej ze stron. Może się też odbyć w innym kościele lub kaplicy na terenie tej samej bądź innej parafii. Gdyby ceremonia ślubna odbyła się w innej parafii proboszcz winien wystawić licencję na ślub dla proboszcza innej parafii.

Małżeństwo strony katolickiej ze stroną niekatolicką ochrzczoną (np. prawosławną, protestancką, anglikańską) powinno odbyć się w katolickim kościele parafialnym, a ze stroną nie ochrzczoną może być zawarte w kościele lub w kaplicy czy domu prywatnym.

Jesli masz jakieś pytania lub chcesz się podzielić swoim refleksami na temat śluubu i wesela zapraszamy na nasze forum!

Data dodania 2009-08-01 14:44:00
Prześlij przyjacielowi
*
 
*
 
*
 
*
 
*