ZamknijSearch
Panel Logowania Wyszukiwarka
ReturnUrl
Rejestracja Przypomnij Hasło
PORADY PRAWNE: Twoje nazwisko czy warto je zmieniać?
Dodaj do ulubionych
Data publikacji: 2010-01-10 12:22:09
Komentarzy: 0

Zmiana nazwiska kobiety po ślubie jest typowo zachodnią tradycją. Zacząć należy od tego, że powszechny w naszym kraju zwyczaj przyjmowania nazwiska męża, dla kogoś z kraju arabskiego byłby bardzo dziwnym wymysłem. Tam tradycją jest pozostanie małżonki przy swoim rodowym nazwisku.

Wydaje się, że kwestia zmiany nazwiska powinna być rozstrzygana pojedyńczo - osobno dla każdego przypadku. Tutaj konieczna jest uwaga dla Panów - jeśli Wasza kobieta nie chce za wszelką cenę zmieniać nazwiska - nie naciskajcie jej, może się to źle skończyć W takich przypadkach najlepszym wyjściem jest dwuczłonowe nazwisko. W ten sposób będzie zarówno wilk syty, jak i owca cała. Panowie mają świadomość wprowadzenia kobiety do swej rodziny (o co przecież tak zabiegali przez cały okres narzeczeństwa), a Panie mogą pozostać przy swoim nazwisku.
Może zdażyć się tak, iż kobieta niechętnie pozbywa się własnego nazwiska bądź to z wyjątkowego przywiązania do niego, bądź ze względów praktycznych. Spotkać można kobiety, business woman, które w trakcie pięcia się krętymi ścieżkami kariery zdążyły już ugruntować swoją pozycję. Ich nazwisko jest rozpoznawalne. W takich przypadkach zmiana nazwiska może prowadzić do lekkiego "zamieszania".

Co jednak na temat nazwiska ma nam do powiedzenia litera prawa? Należy przytoczyć tutaj kilka przepisów:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

"Art. 25. § 1.  O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
§ 2.  Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
§ 3.  W razie nie złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko."

Przepisy te wydają się być jasne i oczywiste, lecz aby rozwiać wszelkie wątpliwości przedstawimy pokrótce możliwości jakie przewidział dla nas polski Ustawodawca:

  1. Aby wyrazić swoją wolę co do naszego nazwiska po ślubie należy złożyc stosowne oświadczenie, w formie pisemnej, przed urzędnikiem stanu cywilnego. Najlepiej jest to zrobić w trakcie wszystkich czynności przygotowawczych związanych z aktem zawarcia małżeństwa.
  2. Oświadczenie można złożyć także bezpośrednio po zawarciu małżeństwa - należy rozumieć ten przepis dosłownie, zbyt długa zwłoka spowoduje sytuację nie złożenia oświadczenia.
  3. W takim przypadku każdy z małżonków pozostanie przy swoim dotychczasowym nazwisku.
  4. Jeśli jednak stosowne oświadczenie złożyliśmy to mamy do wyboru 3 opcje:
  • pozostanie przy swoim nawisku,
  • przyjęcie nazwiska współmałżonka,
  • połączenie własnego nazwiska z nazwiskiem współmałżona z zastrzeżniem, iż nazwisko nie może mieć więcej niż dwóch członów.

Na koniec warto dodać, że sytuacja zmiany nazwiska nie musi dotyczyć tylko kobiet. Jeśli tylko mamy taką ochotę, możemy próbować przekonać naszego przyszłego męża, do przyjęcia naszego nazwiska, lub uczynienia go dwuczłonowym. Prawo nie stawia tutaj żadnych przeciwwskazań.

Data dodania 2010-01-10 12:22:09
Prześlij przyjacielowi
*
 
*
 
*
 
*
 
*