ZamknijSearch
Panel Logowania Wyszukiwarka
ReturnUrl
Rejestracja Przypomnij Hasło
PORADY PRAWNE: Majątek osobisty małżonka, a wspólnota majątkowa
Dodaj do ulubionych
Data publikacji: 2010-01-17 12:05:46
Komentarzy: 0

Z chwila zawarcia małżeństwa powstaje miedzy małżonkami z mocy ustawy wspólność ustawowa (wspólność majątkowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jest to majątek wspólny do którego należą: pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego np. opłata za wydzierżawienie wspólnej działki, oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdej z małżonków i dochody z majątku osobistego każdego z małżonków np. czynsz za wynajem mieszkania, które jest własnością jednego z współmałżonków, oraz pieniądze zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego.

Majątkiem osobistym są przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, jak również przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa przez dziedziczenie, zapis, lub darowiznę chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Majątkiem osobistym są również rzeczy osobiste, nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie, twórcze. Odszkodowania za uszkodzenie ciała lub doznaną krzywdę, z wyjątkiem renty z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Wyłącznie twoją własnością są również pieniądze uzyskane ze sprzedaży przedmiotów z twojego majątku osobistego.

Intercyza - sporządza się ją po to, by wprowadzić rozdzielność majątkową, najczęściej wtedy kiedy jeden z małżonków chce prowadzić działalność gospodarczą. Sporządzona w formie aktu notarialnego. Intercyzę przed ślubem podpisują obydwoje przyszłych małżonków, zaświadczając w ten sposób, że zgadzają się na takie rozwiązanie spraw majątkowych. Do zawarcia tego aktu wystarczą dowody osobiste. Dzięki intercyzie samodzielnie i w nieograniczony sposób można rozporządzać całym swoim majątkiem, nie odpowiada się za długi współmałżonka i nie potrzebna jest sprawa w sądzie o majątek, jeżeli kiedyś zdecydowalibyście się na rozwód. Ale, nie można wspólnie rozliczać się z urzędem skarbowym oraz zdolność kredytowa jest dużo mniejsza niż podczas wspólności majątkowej.

Umowa intercyzy może mieć również inne zastosowania: po pierwsze rozszerzenie wspólności majątkowej- to, co było dotąd własnością tylko jednego z współmałżonków , staje się od dnia ślubu wspólne. Następnie ograniczenie wspólność majątkowej - oznacza, że małżonkowie postanawiają, by cześć majątku i dochodów była dzielona. Oraz ustanowienie rozdzielności z wyrównaniem dorobków. Przy takiej umowie można swobodnie rozporządzać swoim majątkiem osobistym. Jednakże w razie rozwodu lub rozwiązania umowy intercyzy to z współmałżonków, którego majątek przyniósł mniej zysków w trakcie małżeństwa, będzie mogło od drugiego współmałżonka żądać odpowiedniego wyrównania.

Data dodania 2010-01-17 12:05:46
Prześlij przyjacielowi
*
 
*
 
*
 
*
 
*